Các vị trí hiện tại

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tuyệt vời! Nếu bạn chưa tìm thấy cơ hội phù hợp hiện tại, nhưng tin rằng bạn có thể trở thành 1 phần của Delicuisine, hãy gửi thông tin cho chúng tôi.

Văn phòng: số 34 Hoàng Việt, quận Tân Bình

Nhân viên tổng đài

Xem thêm chi tiết công việc

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
Số 34: Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình

Nhân viên kế toán nội bộ

Xem thêm chi tiết công việc

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
Số 34: Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình