Các vị trí hiện tại

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tuyệt vời! Nếu bạn chưa tìm thấy cơ hội phù hợp hiện tại, nhưng tin rằng bạn có thể trở thành 1 phần của Delicuisine, hãy gửi thông tin cho chúng tôi.

Gà Ta Ngon Số 1 - Út Tịch

Nhân viên phụ bếp

Xem thêm chi tiết công việc

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
45 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Nhân viên phục vụ

Xem thêm chi tiết công việc

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
45 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Bún Mắm Ngon Số 1 - Phan Văn Hớn

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
41 Phan Văn Hớn Bà Điểm Hóc Môn

Nhân viên phục vụ

Xem thêm chi tiết công việc

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
41/6B Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn

Nhân viên phục vụ ca chiều

Xem thêm chi tiết công việc

Part-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
41/6B Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHỤ BẾP

Xem thêm chi tiết công việc

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
41 Phan Văn Hớn Bà Điểm Hóc Môn

Văn phòng: số 34 Hoàng Việt, quận Tân Bình

Full-time

Địa điểm phỏng vấn và làm việc:
Số 34: Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình